Disclaimer

Catmom doet haar uiterste best om de informatie op de website zo compleet en uitgebreid mogelijk beschikbaar te stellen. Echter is de informatie nooit bedoeld om zelf een diagnose te stellen. Voor een diagnose zal er altijd contact met de dierenarts opgenomen moeten worden.

De gebruiker van de informatie op catmom.nl is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zij maakt op basis van de verschafte informatie. Voor het maken van beslissingen (zoals het stellen van een diagnose en passende behandeling zal ten alle tijde een dierenarts geraadpleegd moeten worden).

Catmom spant zich in om de informatie zo nauwkeurig en up to date mogelijk te houden. Echter kan er geen garantie gegeven worden dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Catmom kan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het, tijdelijk, offline zijn van de website. Bepaalde info is afkomstig uit externe bronnen en daar wilt catmom de gebruiker uitdrukkelijk op wijzen.

Catmom wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van de website catmom.nl, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.